دسامبر 30, 2018
یکاترینبورگ

شهر یکاترینبورگ

یکاترینبورگ چهارمین جمعیت بزرگ شهر روسیه و پایتخت منطقه اورال است. این شهر در مرکز قاره اوراسیا، در مرز اروپا و آسیا بیش از 1600 کیلومتری شرق مسکو واقع شده است. یکاترینبورگ مرکز استان سوردلوفسک نیز به حساب می آید. این […]