آوریل 3, 2018
دانشگاه علوم پزشکی و فنی مهندسی

دانشگاه علوم پزشکی و فنی مهندسی نووسیبیرسک (Novosibirsk University)

رشته های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و فنی مهندسی دولتی نووسیبیرسک (NSU): پزشکی دندان پزشکی حقوق هنر و سینما روزنامه نگاری مهندسی عمران نقشه کشی کشاورزی اقتصاد و… . دانشگاه علوم پزشکی و فنی مهندسی نووسیبیرسک NSU بر پهنه ساحل زیبای اقیانوس […]