دسامبر 4, 2019
دانشگاه مسکو

معرفی دانشگاه روابط بین الملل مسکو و رشته های این دانشگاه

دانشگاه روابط بین الملل مسکو به روسی: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России، که اغلب به اختصار دانشگاه MGIMO مخفف می شود. (MGIMO) یک موسسه دانشگاهی است که توسط وزارت امور خارجه روسیه اداره می شود، که به طور […]