آوریل 4, 2018
دانشگاه ملی لومونسف مسکو

دانشگاه ملی لومونسف مسکو (Lomonosov Moscow State University)

اعصار گذشتند، حکومت ها آمدند و رفتند و قرون سپری شد اما این غول علمی تاریخ جهان هم چنان پابرجا ماند. ما در مورد سمبل آموزش عالی کشور روسیه صحبت می کنیم. دانشگاه ملی لومنوسف مسکو، به جرات می توان […]