ژوئن 6, 2020
گواهینامه رانندگی در روسیه

گواهینامه رانندگی در روسیه : آموزشگاه، امتحانات و تبدیل گواهینامه به روسی

آیا می خواهید در روسیه رانندگی کنید؟ قبل از اینکه پشت فرمان بروید، با گرفتن گواهینامه رانندگی روسی می توانید به راحتی در این کشور، رانندگی کنید. آیا به گواهینامه روسی احتیاج دارید؟ آیا می خواهید امتحان رانندگی روسیه را […]