جولای 7, 2019
پناهندگی در ترکیه

پناهندگی در ترکیه

ترکیه یکی از امضا کنندگان اصلی کنوانسیون پناهندگان 1951 بود. با این وجود ترکیه کنوانسیون را با “محدودیت جغرافیایی” تصویب کرد. این به این معنی است که ترکیه مسئولیت کامل پناهندگان از کشورهای عضو شورای اروپا را بر عهده دارد. […]