نوامبر 11, 2019
کلیسای انگلیکان سنت آندره

کلیسای انگلیکان سنت آندره در مسکو

کلیسای انگلیکان سنت آندره به سبک گوتیک انگلیسی و تنها نمونه ای از معماری کلیسای ویکتوریا در مسکو است که در سال های 1882-1884 ساخته شده است. معماری گوتیک برای اولین بار توسط انگلیس ها پدید آمد که در نهایت […]
دسامبر 26, 2019
کلیسای بشارت

کلیسای جامع بشارت مسکو

یکی از جاذبه های گردشگردی در مسکو کلیسا ها هستند که قبلا هم به طور مفصل در رابطه با آن ها گفتگو کرده ایم، اکنون قصد داریم در رابطه با یکی از این کلیسا های مشهور به نام کلیسای بشارت […]
ژانویه 20, 2020
کلیسای سنت باسیل

کلیسای سنت باسیل در مسکو

ساخت کلیسای سنت باسیل به دستور یکی از تزار های روسی به نام ایوان مخوف در سال 1555 آغاز شد و تا سال 1561 ادامه یافت. تاریخچه کلیسای سنت باسیل در سال 2016 این کلیسا 455 ساله شد، اما آسیب […]