دسامبر 26, 2019
کلیسای بشارت

کلیسای جامع بشارت مسکو

یکی از جاذبه های گردشگردی در مسکو کلیسا ها هستند که قبلا هم به طور مفصل در رابطه با آن ها گفتگو کرده ایم، اکنون قصد داریم در رابطه با یکی از این کلیسا های مشهور به نام کلیسای بشارت […]