دسامبر 16, 2020
کریسمس روسیه

مردم روسیه کریسمس را چگونه جشن می گیرند؟

کریسمس یکی از مهم ترین تعطیلات رسمی در سراسر دنیا است و همواره کشور های زیادی این مراسم را جشن می گیرند. روسیه نیز به عنوان کشوری با جمعیت اکثراً مسیحی از این قاعده مستثنی نیست و با وجود این […]