ژانویه 7, 2021
کتابخانه سن پترزبورگ

بهترین کتابخانه های سن پترزبورگ به همراه تصاویر و آدرس کتابخانه

به عنوان دروازه ورود به دانش و فرهنگ، کتابخانه ها نقشی اساسی در جامعه دارند. منابع و خدماتی که آن ها ارائه می دهند فرصت هایی برای یادگیری، حمایت از سواد و آموزش ایجاد می کنند و به شکل گیری […]