ژوئن 16, 2019
کار دانشجویی در ترکیه

بررسی شرایط کار دانشجویی در ترکیه

ترکیه یکی از کشورهایی است که با توجه به همسایگی نزدیک با کشور ما و وجود دانشگاه های مطرح و معتبر هر ساله مقصد تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی است. با توجه به اینکه هزینه ها در ترکیه نسبت به […]