نوامبر 14, 2021
برنامه-لیسانس-فیزیک-تامسک-و-چین

دانشگاه تامسک و چین یک برنامه لیسانس فیزیک افتتاح خواهند کرد

استادان دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی تامسک (TSU) در انجمن روسی – چینی در مورد فیزیک نظری شرکت کردند. این رویداد یکی از مراحل توسعه مشارکت بین TSU و دانشگاه جیلین در چین بود. در سال 2022، این دو دانشگاه قصد […]