اکتبر 28, 2020
نژادپرستی روسیه

آیا مردم روسیه نژادپرست هستند؟ همه چیز درباره نژادپرستی در کشور روسیه

همانطور که می دانید، کشور روسیه به عنوان یک ابرقدرت و کشوری پهناور که دارای صنعتی پیشرفته، دارای مهاجران بسیار است. روسیه نیز درست مانند آمریکا شامل اقوام بسیار زیادی است که یا بومی و یا مهاجر هستند و تنوع […]