آوریل 16, 2019
آب هوا مسکو روسیه

شرایط آب و هوا در شهر مسکو

آب و هوای امروز مسکو کشور روسیه بزرگ ترین کشور در جهان است. مرز های جغرافیایی کشور روسیه از منطقه ی قطبی در شمال تا مناطق نیمه گرمسیری در جنوب گسترش می یابد. می دانید که شهر مسکو علاوه بر […]