آگوست 18, 2019
مجوز کار در روسیه

راهنمای دریافت مجوز کار در روسیه

این مقاله راهنمایی برای دریافت مجوز کار در روسیه برای گردشگران و مهاجران خارجی است که به دنبال کار در روسیه هستند. استخدامی در روسیه به عنوان یک گردشگر یا مهاجر خارجی یک روند پیچیده و طولانی دارد که شامل […]