دسامبر 15, 2018
هزینه درمان

مراقبت های بهداشتی و هزینه های درمان در روسیه

مراقبت های بهداشتی و هزینه های درمان در روسیه را در این بخش برای شما توضیح می دهیم. فقط مراقبت های اولیه و مراقبت های اضطراری برای شهروندان خارجی روسیه به صورت رایگان در دسترس اند. در روسیه مراقبت های […]