آگوست 14, 2019
دندانپزشکی در روسیه

مراکز دندانپزشکی در روسیه

استاندارد مراقبت های بهداشتی در روسیه بسیار بالا است. از جمله دندانپزشکی، که بسیاری از کلینیک ها سبک غربی درمان را ارائه می دهند. اگرچه این کلینیک ها ارزان نیستند، اما در مقایسه با بسیاری از کشورها از نظر منطقی […]