دسامبر 23, 2020
زنان در روسیه

همه چیز درباره حقوق و موقعیت اجتماعی زنان در روسیه‎

همانطور که می دانید یکی از بحث های داغ و معیار های جدید برای بررسی فرهنگ مردم هر کشور در قرن بیست و یکم، برابری جنسیتی و قوانین هر کشور در این باره است. روسیه به عنوان کشوری پیشرفته و […]