اکتبر 23, 2019
sez

مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در روسیه

مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) فدراسیون روسیه، یک پروژه فدرال در مقیاس بزرگ است که با هدف سرمایه گذاری و فناوری های پیشرفته علمی، تولیدی و مدیریتی انجام می شود. این مناطق فرصتی منحصر به فرد به شرکت ها می دهد […]