نوامبر 11, 2019
کلیسای انگلیکان سنت آندره

کلیسای انگلیکان سنت آندره در مسکو

کلیسای انگلیکان سنت آندره به سبک گوتیک انگلیسی و تنها نمونه ای از معماری کلیسای ویکتوریا در مسکو است که در سال های 1882-1884 ساخته شده است. معماری گوتیک برای اولین بار توسط انگلیس ها پدید آمد که در نهایت […]