نوامبر 4, 2019
مشاهیر روسیه

مشاهیر روسیه چه کسانی بوده اند؟

حتی اگر در روسیه متولد و بزرگ نشده باشید، احتمالاً اغلب شما بیشتر این مشاهیر را می شناسید. 1.Vladimir Putin پوتین یکی از مشاهیر برجسته در روسیه است که امروزه تقریبا می توان گفت نام او یک برند است. او […]