نوامبر 22, 2021
هفتمین-دیکته-جغرافیایی-2021

حضوری، از راه دور، آنلاین – هفتمین دیکته جغرافیایی 2021

در 14 نوامبر 2021، هفتمین دیکته جغرافیایی روسیه آغاز شد. امسال این فعالیت در سه قالب حضوری، از راه دور و آنلاین برگزار شد. بیایید ببینیم چه تفاوتی با یکدیگر داشتند. دیکته جغرافیایی از سال 2015 به طور سالانه برگزار […]