دسامبر 13, 2018
مدرک دکتری

مدرک دکتری در روسیه

مدرک دکتری در روسیه امروز، می تواند توسط فارغ التحصیلان بین المللی که دارای مدرک دکتری هستند بدست بیاید یا معادل PHD (دکترای فلسفه در اتحادیه اروپا). نظام آموزشی روسیه بر اساس توافق نامه بولونیا اما هنوز تفاوت کمی با هم […]