آگوست 29, 2019

گواهی نامه های زبان روسی

در مقاله گواهی نامه بین المللی زبان روسی (TORFEL) بر روی بحث سطح کافی زبان جهت تحصیل در دانشگاه روسی و قبولی در آزمون تمرکز می گردد. دانشجو برای تعیین سطح دانش روسی خود، باید یک امتحان بین المللی TORFL […]