ژانویه 7, 2020
فرودگاه های روسیه

معرفی جدید ترین فرودگاه های روسیه

در سال های اخیر چندین مورد از فرودگاه های روسیه کاملاً مدرن شده و دوباره بازسازی شده اند. در بسیاری از موارد این نوسازی ها به رویداد های ورزشی بین المللی در مقیاس بزرگ مربوط میشود که مهم ترین آن […]