دسامبر 26, 2020
عید پاک روسیه

مردم روسیه عید پاک را چگونه جشن می گیرند؟

عید پاک همراه با تعمید در پایان قرن 10 از بیزانس به روسیه آمد. از آن زمان به بعد، این جشن مسیحیان به طور گسترده، زیبا و جدی در سراسر روسیه برگزار می شود. پاسخا، یا رستاخیز روشن مسیح، اصلی […]