اکتبر 21, 2019
تجارت روسیه

راهنمای تجارت با روسیه و بررسی شرایط و مشکلات آن

روسیه نهمین اقتصاد بزرگ جهان توسط تولید ناخالص داخلی در سال 2014 بود و در همین سال در رده بندی “سهولت انجام تجارت” بانک جهانی به 62مین رتبه رسید. روسیه برنامه های بزرگ سرمایه گذاری و نوسازی را آغاز کرده […]