ژانویه 6, 2019
تومسک

معرفی شهر تامسک و مکان های مهم و دیدنی آن

تامسک یک شهر در بخش شرقی سیبری غربی و واقع در تام رود، مرکز منطقه تامسکی است. تاریخچه تامسک سرچشمه گرفته از فرمان تزار بوریس گردونوف در سال 1604 تاسیس شد. در سال 1804 دولت امپریالیستی روسیه تامسکی را به […]