اکتبر 17, 2019
شفق قطبی

تماشای شفق قطبی در روسیه

شفق قطبی Aurora Borealis یک پدیده طبیعی فوق العاده است، جایی که آسمان با هزاران چراغ به ظاهر رقصنده می درخشد. شفق قطبی چیزی شبیه به یک معجزه نیستند زیرا ظاهرا رخ دادن این پدیده به عوامل زیادی بستگی دارد: […]