جولای 16, 2019
سفارت های ایران و روسیه

سفارت های ایران و روسیه

ما در این مقاله با نام ” سفارت های ایران و روسیه ” به معرفی سفارت خانه ایران در روسیه و کنسولگری روسیه در ایران می پردازیم. سفارت یا سفارت خانه به محلی گفته می شود که نمایندگان قانونی کشور در […]