ژوئن 24, 2019
اقامت ازدواج روسیه

اخذ اقامت ازدواج روسیه

همانطور که در مقاله اقامت روسیه گفتیم یکی از راه های اخذ اقامت روسیه، ازدواج است. گرفتن اقامت ازدواج در روسیه شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که قصد داریم در ادامه آن را به تفصیل بررسی کنیم. روش […]