جولای 3, 2019
بازاریابی در روسیه

بازاریابی در روسیه

روسیه کشوری بزرگ با بازارهای مختلف است که در 11 منطقه زمانی گسترش پیدا کرده است. بازاریابی در هر کشوری بر اساس قواعد و قوانین خاص همان کشور انجام می شود. روسیه بازاری بزرگ دارد که تاجران کشورهای زیادی تمایل […]