دسامبر 19, 2020
روز روسیه

مردم روسیه، روز روسیه 12 ژوئن را چگونه جشن می گیرند

روز روسیه یکی از اصلی ترین تعطیلات رسمی کشور روسیه است که هر ساله در 12 ژوئن برگزار می شود. آنچه روس ها در این روز جشن می گیرند، به عنوان تعطیلات ظاهر شده و قبلا “روز استقلال” نامیده می […]