سپتامبر 1, 2019
روزهای هفته

روزهای هفته در زبان روسی (آموزش زبان روسی – قسمت سوم)

در این مقاله روزهای هفته روسی و جملاتی در این حوزه آموزش داده خواهد شد. زبان روسی یکی از رایج‌ ترین زبان های دنیاست. از نظر تعداد افرادی که به این زبان تکلم می‌ کنند، زبان روسی جایگاه پنجم بعد […]