سپتامبر 5, 2019
تحصیل در رشته معماری در روسیه

تحصیل در رشته معماری در روسیه

تحصیل در معماری در روسیه سیستمی مشابه با سایر دانشگاه های اروپایی دارد و دارای مراحل متوالی شامل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می باشد. همچنین دانش آموزان دبیرستانی برای دریافت دیپلم معماری می توانند در مدارس فنی و حرفه […]