ژانویه 30, 2021
CV

چگونه برای درخواست دانشگاه رزومه تحصیلی (CV) بنویسیم؟

مهم نیست که در چه مرحله ای از تحصیل خود هستید، داشتن یک CV آکادمیک حرفه ای ضروری است. درخواست کار، کمک هزینه تحصیلی، بورس تحصیلی و حتی کنفرانس همه شما را ملزم به ارائه CV آکادمیک می کند. این […]