دسامبر 28, 2019
دانشگاه ایالتی تامسک

دانشگاه ایالتی تامسک (Tomsk (TSU

دانشگاه ایالتی تامسک بزرگترین دانشگاه کلاسیک در بخش آسیایی روسیه و یک مرکز برای علم، آموزش و نوآوری است. کارمندان دانشگاه ایالتی تامسک شامل 31 عضو آکادمی علوم روسیه، آکادمی علوم پزشکی روسیه و آکادمی علوم CIS، بیش از 50 […]
نوامبر 4, 2020
دوره آنلاین TSU

دوره آنلاین TSU محبوبیت بی نظیری در سراسر جهان کسب می کند

یک دوره آنلاین آزاد از TSU به یکی از محبوب ترین دوره های آنلاین در جهان تبدیل شده است. این دوره آنلاین محبوبیت فوق العاده ای داشت و بیش از 125000 نظر مثبت از دانشجویان در سراسر جهان دریافت کرد. […]