اکتبر 5, 2019
رشته روانشناسی روسیه

رشته روانشناسی در روسیه و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته

روانشناسی در روسیه به عنوان یک علم از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت. اکنون روانشناسی از محبوب ترین رشته های تحصیلی در روسیه است. در سال 1885 ، اولین آزمایشگاه روانشناسی تجربی در دانشگاه کازان تأسیس شد و سهم عظیمی […]