اکتبر 14, 2019
رشته اقتصاد

رشته اقتصاد در روسیه و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته

قبل از اینکه راجع به رشته اقتصاد روسیه صحبت کنیم لازم است تا بیان شود یکی از زیر شاخه های رشته علوم اجتماعی، اقتصاد است. هدف اصلی این رشته تربیت اقتصاد دان برای رشد اقتصادی کشور است. رشته اقتصاد از […]