اکتبر 21, 2021
دانشگاه اقتصاد استکهلم (SSE)

درباره دانشگاه اقتصاد استکهلم در سوئد (SSE)

با توجه به گذشت زمان و پیشرفت جامعه اکثر شرکت ها نیاز به مدیران و تجار تحصیل کرده دارند. دانشگاه اقتصاد استکهلم (SSE)، یک دانشگاه تجاری خصوصی است که در منطقه شهر واساستادن در قسمت مرکزی استکهلم سوئد، در سال […]