فوریه 5, 2020
دانشجویان روسیه

دانشجویان بین المللی در دانشگاه های روسیه

روسیه برای بسیاری از جوانان از سراسر جهان یک مقصد برای تحصیل در خارج از کشور است. در این مقاله کشورهای مبدأ، دانشگاه ها و حرفه های روسی که در بین دانشجویان بین المللی در روسیه مشهور است، ذکر شده […]