آگوست 13, 2019
خدمات درمانی ترکیه برای افراد خارجی

خدمات درمانی ترکیه برای افراد خارجی

هدف اصلی این مقاله، بحث در مورد خدمات درمانی ترکیه برای افراد خارجی است. سیستم مراقبت های بهداشتی توسط این وزارتخانه در برنامه ها و بخش های مختلف با چندین قانون در ترکیه تنظیم شده است. در ماده 60 قانون […]