جولای 14, 2019
بیمه درمانی در روسیه

خدمات بیمه درمانی در روسیه برای افراد خارجی

به صورت کلی دو نوع بیمه درمانی در روسیه وجود دارد: بیمه اجباری شناخته شده تحت عنوان OMC و بیمه درمانی خصوصی خریداری شده یا DMC.  OMC توسط دولت تامین می شود و به روس ها به صورت رایگان ارائه […]