دسامبر 18, 2019
lenin

جسد لنین در مسکو

دانشمندان روسی برای حفظ نگاه، احساس و انعطاف پذیری بدن بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی، که امروز 145 سال سن دارد، روش های تجربی و مقدماتی را ایجاد کرده اند. در این مقاله راجع به جسد لنین مطالبی را می خوانید. […]