مارس 5, 2020
حسابداری در روسیه

رشته حسابداری در روسیه‎

قبل از اینکه به توضیح رشته حسابداری در روسیه بپردازیم لازم است تا مقدمه ای بر رشته حسابداری را توضیح دهیم. معرفی رشته حسابداری حسابداری فرایند ابلاغ اطلاعات مالی درباره یک واحد تجاری به کاربران یا اشخاص ذیربط مانند سهامداران […]