دسامبر 12, 2018
تعطیلات رسمی در روسیه

تعطیلات رسمی و روز های مهم در کشور روسیه

هر سال در کشور روسیه روس ها بیش از 50 روز از تعطیلات رسمی را جشن می گیرند،تعطیلات رسمی در روسیه شامل جشن های ملی و مذهبی و مراسم های مختلف می شود. روس ها مکان هایی دارند برای این […]