فوریه 13, 2020
جزیره واسیلی

جزیره واسیلی قلب تپنده شهر سنت پترزبورگ

جزیره واسیلی یکی از بزرگترین جزایر سنت پترزبورگ محسوب می شود که توسط پیتر بزرگ به عنوان مرکز پایتخت جدید خود پیش بینی شده بود و محل چندین پروژه بزرگ ساختمانی در زمان سلطنت وی بود. با این حال با […]