مارس 27, 2020
تعطیلی روسیه برای پیشگیری از شیوع کرونا

تعطیلی در روسیه به منظور پیشگیری از شیوع کرونا به دستور پوتین!

به گزارش خبر گزاری اسپوتنیک، پوتین طی یک پیام خطاب به شهروندان روسیه گفت: “در حال حاضر جلوگیری از شیوع سریع بیماری کرونا ویروس امری به شدت مهم است. من هفته آینده را تعطیل با حفظ دستمزد ها اعلام می […]