دسامبر 16, 2020
کریسمس روسیه

مردم روسیه کریسمس را چگونه جشن می گیرند؟

کریسمس یکی از مهم ترین تعطیلات رسمی در سراسر دنیا است و همواره کشور های زیادی این مراسم را جشن می گیرند. روسیه نیز به عنوان کشوری با جمعیت اکثراً مسیحی از این قاعده مستثنی نیست و با وجود این […]
دسامبر 19, 2020
روز روسیه

مردم روسیه، روز روسیه 12 ژوئن را چگونه جشن می گیرند

روز روسیه یکی از اصلی ترین تعطیلات رسمی کشور روسیه است که هر ساله در 12 ژوئن برگزار می شود. آنچه روس ها در این روز جشن می گیرند، به عنوان تعطیلات ظاهر شده و قبلا “روز استقلال” نامیده می […]
دسامبر 26, 2020
عید پاک روسیه

مردم روسیه عید پاک را چگونه جشن می گیرند؟

عید پاک همراه با تعمید در پایان قرن 10 از بیزانس به روسیه آمد. از آن زمان به بعد، این جشن مسیحیان به طور گسترده، زیبا و جدی در سراسر روسیه برگزار می شود. پاسخا، یا رستاخیز روشن مسیح، اصلی […]