دسامبر 23, 2019
خاندان سلطنتی روسیه

حقایقی در مورد رومانوف ها “خاندان سلطنتی روسیه”

حدود 300 سال رومانوف ها بر روسیه حکومت کردند که می توان گفت این کشور بیشترین آشوب ها را در دوران این خاندان سلطنتی تجربه کرد، به طوری که هر گونه هرج و مرج به یک امر طبیعی مبدل شده […]
فوریه 6, 2021
ارتش سرخ روسیه

چند واقعیت جالب در مورد ارتش سرخ روسیه

ارتش سرخ روسیه یا کراسنایا آرمیا (Krasnaya Armiya) روسیه، ارتش شوروی که توسط دولت کمونیست پس از انقلاب بلشویکی 1917 ایجاد شد. ارتش سرخ ارتش زمینی و نیروی هوایی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. ارتش سرخ قدرتمند که در زمان […]